Продавам стан 61 м2 во Карпош 2. близу факултетите

21

Продавам стан 61 м2 во Карпош 2. близу факултетите. Телефон 075/648-813