Продавам преса за издаботка на брикети од пилевина, хартија и лисја + хидраулична дизалица

15

Продавам преса за издаботка на брикети од пилевина, хартија и лисја + хидраулична дизалица Комплет 200 Еура Тел. 075 828 603