Продавам плац од 2400м2, со струја и вода, на самиот пат од с.Бањани према Чучер-Сандевo

0

Продавам плац од 2400м2, со струја и вода, на самиот пат од с.Бањани према Чучер-Сандево,по 8.5евра/м2. Тел 071 908 312