Продавам куќа со плац

27

Продавам куќа 58 м2  со плац 519 м2, легализирано комплет со имотен лист. Телефон 070/894-914