Продавам земјоделски имот на Осоговски планини, во Кратово, село Нежилово, излетничко место Лисец на оддалеченост 16 км од Кратово има шумски алсфалтен пат

5

Продавам земјоделски имот на Осоговски планини, во Кратово, село Нежилово, излетничко место Лисец на оддалеченост 16 км од Кратово има шумски алсфалтен пат, и стара букова шума 72500 м2, маркирани дрва околу 1000 м3, плодна земја 10000 хектари, ливада 6000 м2 и пасишта 155000 м2. Телефон 075/433-637