Продавам витрина со висина од 250 ширина 92, цена 300 денари, крило од врата 60 см, цена 300 денари.

6

Продавам витрина со висина од 250 ширина 92, цена 300 денари, крило од врата 60 см, цена 300 денари. Телефон 076/464-864