Продавам букова дрвена граѓа за горење 2м3 цена 2.500 денари

2

Продавам букова дрвена граѓа за горење 2м3 цена 2.500 денари. Телефон 077/885-040