Нудам бизнис план за производство на патентиран производ со опрема и обука за познат пазар

7

Нудам бизнис план за производство на патентиран производ со опрема и обука за познат пазар. Погоден за земјоделски апотеки, инжинери, хемичари, технолози, ветеринари и слично. Тел 075 253 918