НОВИ СТОЛПЧИЊА И НА УЛИЦА КОЗЛЕ ВО КАРПОШ

165

По барање на околните жители и заради поголема безбедност на пешаците, поставени се стопчиња и на улица Козле во Карпош.