Нови врати во училниците во средното медицинско училиште 

145

При последните градежните зафати за реконструкцијата на средните училишта, во средното медицинско училиште „Панче Караѓозов“ беа поставени нови врати во сите училишни простории.

Од Градот Скопје велат дека  континуирано вложуваат во подобрувањето на условите со средните училишта.