Најслаткиот жител на Baby Zoo

85

Ова е најслаткиот жител на мини зоолошката градина Baby Zoo во Скопје наменета за најмладите. Baby Zoo e направена по теркот на европските и светските зоолошки градини.

Во заградената мини зоолошка градина има мали безопасни животни каде децата во присуство на Зоо негувател можат поинтеркативно да се запознаат со животните, да си играат и да се фотографираат со нив.

Целта е децата уште од мали да ја почувствуваат љубовта и грижата кон животните како и да ја стекна онаа зоокултура која сега недостасува кај нас.