Момче 36 години бара работа, чисти куќи, згради, стари, нови дворови, дрва, бавчи

12

Момче 36 години бара работа, чисти куќи, згради, стари, нови дворови, дрва, бавчи, помош на баби и дедовци и на плочкари во Скопје. Тел 077 689 660