Мобилните екипи за патни исправи ќе даваат услуги во нашите ДКП-а, почнуваат со Загреб, Виена и Минхенпо

19

Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска на посебна средба со вработените дипломати и конзуларни референти кои се членови на мобилните екипи за патни исправи, лично им ги врачи решенијата со кои тие итно се упатуваат во Државно конзуларните претставништва.

Како што соопшти МНР, нивната мисија ќе биде реализацијата на акциониот план за 2020 година, кој делумно беше пасивизиран поради појавата на светската пандемија.

– Нашите државјани во странство се наоѓаа во тешка ситуација подолго време поради недостиг на легални документи, ваша задача е да вложите и дополнителен напор со цел за време на вашите посети на конзуларните претставништва да дојдтее и до последниот граѓанин кој има потреба од нашите конзуларни услуг“, посочи Османи на средбата

Министерството за надворешни работи, се посочува во соопштението, ќе продолжи со напорите за да се усогласи со наложените мерки и услови од страна на државите што се потребни за непречено и ефикасно функционирање на мобилните екипи, кои почнувајќи од 2 октомври до 9 ноември оваа година започнуваат со реализација на акциониот план.

Екипите почнуваат со посета на Загреб, Виена и Минхен, а потоа, според распоредот се упатуваат и во останатите центри каде постои потреба. Во однос на точниот редослед на услуги од мобилните екипи, сите граѓани кои аплицирале за издавање на патна исправа ќе бидат известени од страна на нашите ДКП-а.

За начинот на реализацијата и термините за тековната година, како и државите во кои е предвидено истото, македонските државјани повеќе информации можат да добијат на страната на Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија (www.mfa.gov.mk) .