Книга: „Смоква“ – за судбината на три генерации…

22

„Смоква“ е досега најкомплексниот и најзрел роман на Горан Војновиќ, значително поинтимен, фокусиран на судбината на три генерации од едно семејство, битно обележан со некогашната заедничка држава и со нејзиниот распад.

„Како и сите претходни романи, така и овој ги надминува границите на матичната словенечка книжевност, првенствено поради темите со кои се занимава, поради јазикот со кој се служи и поради сместеноста на фабулата, но и поради преокупацијата со прашањето на идентитетот и на неговото создавање. ‘Смоква’ врие од силни, но прикриени емоции, а од сочниот и презреан медитерански плод, кој пука по шевовите, капе семејната сага во која се преплетуваат судбини, љубови, неостварени желби и суровите реалности од нашите животи. За овој роман авторот по трет пат ја доби наградата ‘Кресник’ во Словенија“, ќе посочи издавачот „Или-или“.