Книга: „Животот е убав ако се знае како да се живее“ – животни судбини

43

Постојат три вида книги: книги за забава, книги за учење и книги за лична промена. Читајќи ја оваа книга, ќе дознаете на кој вид таа припаѓа.

„Животот е убав ако се знае како да се живее“ на Ана Бучевиќ е дело кое говори за човечките и животните судбини кои, како што ќе се уверите, можат да се менуваат без ограничувања, но само ако се знае како да се живее животот.

Во секоја од петте приказни можете да препознате дел од себе и од својата душа, за на крајот да почувствувате како нејзините посебни делови одново се спојуваат во една смислена целина.