Кина и Индија ќе бидат најмоќни економии во светот до 2050 година

50

До 2050 година, светот најверојатно ќе се промени драстично од она што го знаеме сега, а економскиот и финансискиот предел на планетата нема да претставува исклучок. Извештајот од професионалниот сервис гигант PwC гледа на кои економии од целиот свет ќе бидат најголеми и најмоќни за 33 години. Со исклучок на САД, многу од актуелните економии во светот како што се Јапонија и Германија ќе ги намалат глобалните рангирања, кои ги заменуваат земјите како што се Индија и Индонезија, кои во моментов се во развој пазари.

На прво место е Кина, потоа следат Индија, САД, Индонезија, Бразил, Русија, Мексико, Јапонија, Германија и  на десето место е Англија.