Карпош дел од проектот за родово одговорно буџетирање на UN WOMEN

34

Општина Карпош е една од десетте нови општини кои ќе влезат во проектот на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените за промоција на родово одговорни политики и буџетирање: Кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија.

Ова денеска го најавија претставничките на UN Women, Ивона Паунович Бишевац и Кристина Плечиќ Беќарова на работна средба со градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев.

Од Општина Карпош информираат дека е најавена и првата практична обука за лица од локалната самоуправа кои работат на оваа проблематика, која би се одржала во втората половина на јуни.

Исто така, од општината соопштија дека UN Women – Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, наскоро ќе склучи и меморандум за соработка со Општина Карпош, со што ќе се официјализира и натамошната работа на локалната самоуправа на унапредување во оваа сфера на делување, притоа, потпомогната со експертска поддршка од ова афилијација.

– Главна цел на проектот е да се подобри животот на жените и мажите, како и на најранливите групи преку систематска и одржлива интеграција на родовата перспектива во сите фази на креирање политики и буџетирање- се вели во соопштението од Општина Карпош.