Исцрпени се средствата наменети за поправка и санација за лифтови за 2021 година

88

Од Општина Карпош информираат дека финансиските средства наменети за поправка и санација на лифтови за 2021 година се исцрпени во согласност со член 7 од Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување.

Нови барања ќе може да се поднесуваат по објавување на нов оглас за следната 2022 година.