Издавам спрат од барака во Драчево 7000ден

4

Издавам спрат од барака во Драчево 7000ден. Тел 076 964 154