Избрани нови членови на ДПМ

54

Претседателството на Друштвото на писателите на Македонија на денешниот состанок со тајно гласање избра нови членови на ДПМ.

За нови членови избрани се Габриела Стојаноска – Станоеска, Сашо Огненовски, Славица Урумова – Марковска, Игор Ангелков, Ирена Јурчева, Сузана Мицева, Милена Ристова –  Михајловска, Ахмет Селмани и Владо Јаневски, соопшти ДПМ