Загадениот воздух го зголемува ризикот од дијабетес

22

Кина се соочува со најголема стапка на дијабетес во светот, каде околу 11 отсто од населението во земјата страда од метаболични заболувања, покажуваат резултатите од едно американско-кинеско истражување од 2017 година.

Со истражувањето се опфатени околу 88.000 луѓе од 15 кинески провинции.ж

Според Светската здравствена организација (СЗО), загадувањето на воздухот е причина за над еден милион предвремени смртни случаи секоја година.

Подолгата изложеност на штетните честици на смогот го зголемува ризикот од дијабетес. Тоа го менува и начинот на исхрана и на живот, а влијае и на белите дробови и на срцето.

– Постојаното подобрување на квалитетот на воздухот ќе помогне за намалување на епидемијата на дијабетес во Кина, изјави Лиу Шенфен, еден од авторите на истражувањето.

Тимот ги зел предвид и факторите возраст, телесна маса, пушење, семејна анамнеза за дијабетес и параметрите на физичка активност.