Живеам сам брз обврски, ако си осамена и си до 50 год јави се

33

Живеам сам брз обврски, ако си осамена и си до 50 год јави се да го продолжиме животот со меѓусебно почитување и разбирање. Телефон 075/704-729