Едно сонце за сите: Градски парк во Скопје / ГАЛЕРИЈА

238

фото: Н. Батев