Дечко со стручна спрема бара женска особа за дружење од Куманово

8

Дечко со стручна спрема бара женска особа за дружење од Куманово. Тел 070/715-548