Дечко со средна стручна спрема бара женска особа за дружење од Куманово

7

Дечко со средна стручна спрема бара женска особа за дружење од Куманово. Тел 070/966-145