Дечко добро ситуиран, станбено обезбеден, запослен, барам женска особа за дружење може и брак

12

Дечко добро ситуиран, станбено обезбеден, запослен, барам женска особа за дружење може и брак. Тел 070/627-088