Делчевските пензионери 2019 ја почнуваат со суфицит на сметката

22

 

Здружението на пензионери од Делчево го одржа третото годишно собрание. Како што информираше претседателот на здружението Моне Ѓорѓиевски, на годишното собрание бил разгледан годишниот извештај на здружението и била усвоена завршната сметка и финансискиот план за 2019 година.

– Финансискиот план за минатата година е целосно остварен и со позитивно салдо, на сметката имаме некаде 25 илјади денари, кои се бидат префрлени за реализација во оваа 2019 година. Според проценките кои ги направивме за оваа година која ќе биде и изборна, здружението ќе има на располагање околу милион и 100 илјади денари, истакна Ѓорѓиевски.
Во Здружението на пензионери од Делчево членуваат 3.200 пензионери кое, како што дополни Ѓорѓиевски, претежно се финансираат од членарината која месечно од пензионер изнесува 30,50 денари.

Со годишното собрание на Здружението на пензионери од Делчево се заокружуваат активностите во мандатот на ова собрание. Наредниот период до месец април ќе биде избрано новото општинско раководство како и нови раководства на основните пензионерски организации и на пензионерски ограноци по селата.