АНКЕТА: Дали минималната плата од 18.000 денари е доволна за да се преживее месецот?

2352

Минималната плата ќе биде зголемена на 18.000 денари почнувајќи од март, а државата ќе го субвенционира делот од придонесите за што од Буџетот ќе бидат одвоени 16 милиони евра до крајот на годината, договорија синдикатите, работодавачите и Владата.

Дали минималната плата од 18.000 денари е доволна за да се преживее месецот?