Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ ќе набави 150.000 полски метли за рачно метење.

За таа цел веќе е склучен договор со Друштвото за производство, трговија и услуги „Нулта Медија Адвертајзинг“ од Скопје.

Овие метли според надлежните од „Комунална хигиена“ се покажале најпогодни за рачното метење ќе се набавуваат поради тоа што постојните при употреба се кршат.

Склучениот договор со „Нулта Медија Адвертајзинг“ е во износ од 924.530 денари со вклучен ДДВ.