Градот што никогаш не спие – заспа!

664

Њујорк е град со најмногу жители во САД, меѓунарден финансиски центар, центар на политички случувања, забава и култура, но и познат како „град којшто никогаш не спие,

Изгледот на градот Њујорк е еден од најпрепознатливите во светот, поради бројните серии и филмови во кои е во „главна улога“, но и поради милионскиот број на туристи и воопшто динамиката на живеењето.

Овие денови, како и останатиот дел на планетата, Њујорк го заспа невидливиот непријател, новиот коронавирус, што ги опустоше улиците.

Како изгледа Њујорк погледнете: