Градовите Умео, Тампере и Фуншал дишат најчист воздух во Европа

48

Шведскиот град Умео, финскиот Тампере и португалскиот Фуншал имаат најчист воздух во Европа, според Европската агенција за животна средина (ЕЕА).

Градови со најзагаден воздух се Нови Сонк во Полска, Кремона во Италија и Славонски Брод во Хрватска.

Жителите на повеќе од половина од 323 градови во кои се мери квалитетот на воздухот во текот на 2019 и 2020 година дишат загаден воздух, а повеќето од нив се наоѓаат во Полска и Италија.

Постојат 127 градови со добар квалитет на воздух, што значи дека на тие места нивото на ситни честички прашина со дијаметар помал од 2,5 микрометри (ПМ2,5) е под граничната вредност од 10 микрограми на метар кубен воздух, утврдено од Светската здравствена организација.

Во првите десет градови, со концентрација ПМ2,5 под пет микрограми на метар кубен, има уште два града во Шведска – Стокхолм и Упсала, три града во Естонија – Талин, Нарва и Тарту, како и норвешки Берген и Саламанка во Шпанија.

Европската унија постави 25 микрограми PM2,5 на метар кубен како годишна гранична вредност. Сите градови кои имаат повисоко ниво на PM2,5 отколку што се класифицирани во категоријата градови со многу слаб квалитет на воздухот.

Во оваа категорија има пет градови во Полска, Хрватска и Италија.