Гевгелија поволно се продава куќа, без јавувања на ул. Југославија 23, поволно

6

Гевгелија поволно се продава куќа, без јавувања на ул. Југославија 23, поволно. Телефон 070/535-588