Во 2020 година загадувањето влијаело на 238.000 предвремени умирања

31

 

Во 2019 Европската агенција за животна средина наведе дека од аеро загадување предремено починале околуи 231.000 луѓе.

Ова зголемување во бројот на предврмеено починати во 2020 е во спротивност со забележаниот пад во изминатите дваесет години.

Се објаснува со фактот дека ковид-19 најтешко ги погоди луѓето со придружни болести поврзани со загадувањето на воздухот (рак, болест на белите дробови или дијабетес од типот 2)

Споредувајќи ги 2020 и 2019 година, се наведува дека бројот на прерано починати смртни случаи кои може да се припишѓат на загадувањето на воздухот се зголемил кај загадувањето со фини честички ПМ2,5, но се намалил кај загадувањето со азот-диоксид и озон.