Во Ирска поради пандемијата се зголеми извозот на лекови и медицински производи

12

Ирскиот извоз на стоки се зголеми на рекордни 160,8 милијарди евра во 2020 година, поддржан од силната странска побарувачка за медицински и фармацевтски производи за време на пандемијата на коронавирусот.