Во Европа недостигаат дури 400.000 возачи на камиони

92
Според студијата на консултантската фирма Транспорт ителиџенс, се проценува дека во Европа недостигаат 400.000 илјади возачи на камиони да се покријат моменталните потреби, а само во Обединетото кралство недостигаат 76.000 илјади.
Освен тоа, тоа е пазарот кој во моментот не е во состојба да привлече млади луѓе и покрај потребата за работна сила во Шпанија, каде што се слободни 15.000 работни места.
Родовата нерамноправност во синдикатот е очигледна, покажуваат податоците, а пренесува РТВЕ.
Од 250.000 возачи на камиони кои работат во шпанија, само 5000 се жени, односно два отсто од женитѕе работат во транспортниот сектор.
Во Европа податоците не се многу поразлични. Во Италија 7 отсто, а во Германија 5 отсто жени работат зад волан.
Пејоративните стереотипи за каминонџиите, кои се користат вообичаено во општеството, влијаеја на фактот имиџот кој се проектира на жена која вози меѓугратски превоз е пристрано негативен.
Меѓутоа, кризата во транспоротот, кој страда од сериозен недостг на кадри, доведува до губење на овие предрасуди, па шпанските работодавачи излез од кризата наоѓаат во воведувањето жени во оваа работа.