Водоинсталатер отпушува одвод со машина кобра

2

Водоинсталатер отпушува одвод со машина кобра. Телефон 070/901-216