Витален пензионер

62

Витален пензионер 170цм, вдовец, бара осамена и слободна жена до 60 год, од Велес, Скопје, а може и од други места за дружење и заеднички живот. Телефон 070/323-729