Вака ќе изгледа првиот Дино парк во Македонија

70