Без струја утре потрошувачите околу градинката „Детска Радост“ во Железара

203

Без електрична енергија утре од 9 до 11 часот ќе бидат потрошувачите
околу градинката ЈУГД „Детска Радост“ во Железара, на улицата Гемиџиска во
Општина Гази Баба.