Барам сечач за орев

22

ОРЕВ – за кастрење, висок, една страна, во Лисиче. Барам СЕЧАЧ! Телефон 02/2435-281