Барам работа како помошник работник, граџевина, чистам згради нови и стари, и стари куќи, дворови, дрва, шут

3

Барам работа како помошник работник, граџевина, чистам згради нови и стари, и стари куќи, дворови, дрва, шут, со искуство. Околуна на Скопје, дневница 1500 денари. Телефон 077/689-660