Барам мајстор да репарира шал табла за кола пасат од 1974 година

5

Барам мајстор да репарира шал табла за кола пасат од 1974 година. Тел 077 761 670