Барам жена за догледување

13

Пензионер од Скопје, бара пензионерка за догледување со финансики надомест. Телефон 076/798-559