Предвидувам, помагам и ги решавам вашите семејни проблеми

Предвидувам, помагам и ги решавам вашите семејни проблеми. Тел 072 702 030

Машинско чистење на ДПФ

Машинско чистење на ДПФ филтер во центарот за Декарбонизација Carbon  Cleaning Service  - Влае. Телефон 075/409-999 и 078/220-728

Заби на рати без камата

Заби на кредит без камата во ДУКИ ЛЕК ! Телефон 02/3067-494 и 070/206-694

Водоинсталатер реновира купатила одвод довод изолација плочки санитаријa

Водоинсталатер реновира купатила одвод довод изолација плочки санитарија. Телефон 070/824-272

Се грижам и негувам стари лица со водење домаќинство

Се грижам и негувам стари лица со водење домаќинство. Телефон 071/314-927

Чистење на ДПФ, клапна, ЕГР вентил, ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА

Чистење на ДПФ, клапна, ЕГР вентил, ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА - Се на едно место во Carbon Clеaning Service. Телефон 075/409-999 и  078/220-728