Водоинсталатер

Водоинсталатор, работиме, одвод и санитарија. Телефон 070/824-272

Барам жена за одржување домаќинство

Барам жена за одржување на домаќинство од понеделник до петок. Телефон 070/254-959

Модна конфекција Обнова

Модна конфекција Обнова од Ѓорче Петров има потреба од две шивачки со работно искуство, две пеглачки со работно искуство за завршно пеглање. 02/20-45-113 078/385-173

Преноќиште во Скопје бара лице за работа

Преноќиште во Скопје бара лице за работа. Пожелно познавање на странски јазици. Телефон 077/889-985

Се бара продавачка

Бараме продавачка за неопределено време. Интервју 27.05.2019 од 11 часот. Потребно е CV. Телефон 078/355-998

Реновирање куќи, станови

Сервис Скопје - реновирање на станови, куќи, комплет со занаетчиски работи. Телефон 070/824-272