УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери за деке

51

Со три специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизниси.

Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

Мобилните шалтерти овој месец ќе бидат во Долнени, Дебрешрте, Стиденичани, Житоше, Кривогаштани и Пласница. Возниот реф е објавен на веб страницата на УЈП.